* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 1981

Số lượng: 4.800
1 070.333.1981 2.000.000 mobifone Sim năm sinh Mua sim
2 0975.45.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
3 0971.11.10.81 3.190.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
4 0965.91.1981 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
5 0339.11.11.81 5.400.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
6 0398.11.11.81 5.400.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
7 0981.47.1981 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
8 08.6886.1981 9.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
9 0965.83.1981 3.690.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
10 0865.11.11.81 5.400.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
11 0328.11.11.81 5.400.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
12 0962.84.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
13 0866.99.1981 7.200.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
14 0983.48.1981 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
15 0962.42.1981 4.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
16 0866.66.1981 27.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
17 0389.11.11.81 5.400.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
18 0356.11.11.81 5.400.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
19 0866.69.1981 7.200.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
20 0867.11.11.81 5.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
21 0968.37.1981 3.690.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
22 0963.67.1981 2.890.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
23 0965.33.1981 3.690.000 viettel Sim năm sinh Mua sim
24 0399.86.1981 3.000.000 viettel Sim năm sinh Mua sim